Hà Nội sắp tăng phí thu gom, xử lý rác

Moitruong.net.vn

– Việc tăng giá dịch vụ nhằm hạn chế mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Mức phí sẽ được tính theo khối lượng, hoặc thể tích chất thải của mỗi hộ gia đình.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành văn bản về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn.

Trước những hạn chế, bất cập trong quản lý chất thải rắn, gây nhiều bức xúc thời gian qua, Phó chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu phân cấp rõ trách nhiệm, chú trọng phân loại rác thải tại nguồn và ưu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại thay thế chôn lấp.

Việc xử lý rác thải tại Việt Nam vẫn chủ yếu theo công nghệ chôn lấp. Ảnh: Việt Linh

Theo đó, Thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đẩy mạnh hệ thống thu gom chất thải rắn tại nguồn ở các khu trung tâm thương mại, căn hộ, chung cư, văn phòng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; quy hoạch điểm tập kết, trung chuyển rác thải tập trung bảo đảm vệ sinh.

Hình thức và mức kinh phí thu gom, xử lý của hộ gia đình, cá nhân phải được tính trên khối lượng hoặc thể tích chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính xây dựng lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, giảm hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Sở Công Thương hướng dẫn chủ đầu tư dự án xử lý chất thải rắn phát điện đảm bảo phù hợp với quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch điện (nếu cần thiết); tham mưu thành phố cơ chế tính giá thành điện đối với các nhà máy đốt rác phát điện và có cơ chế giám sát hợp lý.

Chỉ đạo của Thành phố cũng nêu rõ: “Đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý rác thải đáp ứng các tiêu chí về công nghệ, kinh tế, xã hội và môi trường; đảm bảo công khai, minh bạch trong chi trả dịch vụ xử lý rác thải”.

Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, Công an thành phố sẽ tăng cường xử lý.

Chính quyền các địa phương đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phân loại rác thải tại nguồn, chịu trách nhiệm về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Huyền Nhung