Hà Nội: Thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020

Minh Anh (t/h)|03/01/2020 10:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND TP về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 4-12-2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết; kịp thời đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Ngay từ đầu năm, các sở ngành TP chủ động phối hợp, tập trung hướng dẫn tháo gỡ cho các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện thị xã để triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng để thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP. Các Dự án đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời gian quy định; kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, để tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia và của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng do một số quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường còn có sự chồng chéo, chuyển tiếp qua nhiều luật, nghị định, nên công tác chuẩn bị đầu tư thường kéo dài hơn dự kiến. Công tác đăng ký một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các Chủ đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã vẫn còn chưa sát với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và khả năng thực hiện. Nhiều chủ đầu tư triển khai còn cầm chừng, cân đối nguồn lực và nghe ngóng thị trường, vì vậy, chưa quyết liệt thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất. Một số địa phương, đơn vị triển khai lập và thực hiện dự án còn chậm, công tác chuẩn bị đầu tư như lập và trình phê duyệt quy hoạch khu đất đấu giá còn chưa đảm bảo việc khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết nêu trên; nhu cầu sử dụng đất năm 2020, các điều kiện về đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố quyết định theo quy định.

Minh Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020