hệ thống xử lý nước thải

Hà Nội: Chỉ tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp khi có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 33/2022 về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2022.