9 cụm công nghiệp ở Bắc Giang chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Thanh Thanh|09/07/2024 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đối với những cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, Sở Công thương tỉnh tiếp tục khảo sát, đánh giá cụ thể và đề xuất các biện pháp.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 43/BC-UBND  thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri liên quan tới biện pháp xử lý các cụm công nghiệp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 35 cụm công nghiệp đang hoạt động. Trong số đó, 22 cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 4 cụm công nghiệp đang triển khai xây dựng và 9 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (9 cụm công nghiệp này do UBND các huyện làm chủ đầu tư nên diện tích nhỏ, không có quỹ đất xây dựng).

bac-giang-he-thong-xu-ly-nuoc.jpg
9 cụm công nghiệp ở Bắc Giang chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Đối với 9 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, Sở Công thương tỉnh tiếp tục khảo sát, đánh giá cụ thể và đề xuất biện pháp theo hướng: 

Thứ nhất, đưa ra khỏi quy hoạch 3 cụm công nghiệp (gồm: Cụm công nghiệp Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa; Cụm công nghiệp Cầu Gồ, huyện Yên Thế; Cụm công nghiệp Trại Ba, huyện Lục Ngạn).

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng 6 cụm công nghiệp (gồm: Vôi - Yên Mỹ; Tân Dĩnh - Phi Mô; Cầu Đất; làng nghề Vân Hà; Bố Hạ; làng nghề Đa Mai). Theo quy định, nếu 6 cụm công nghiệp nêu trên không có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm quy định, tỉnh Bắc Giang sẽ đưa ra khỏi danh sách cụm công nghiệp vào năm 2029 theo Điều 53, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên tính đến nay, các huyện, thị xã có 6 cụm công nghiệp vừa nêu đã xây dựng xong Kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, trong đó có hạ tầng xử lý nước thải.

Ngoài ra, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu chủ cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 2, Điều 49, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; chủ đầu tư các dự án cụm công nghiệp cũng cần nâng cao năng lực, xây dựng hạng mục các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm quy định; kêu gọi các dự án có quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất sử dụng lao động tại chỗ, ưu tiên các dự án trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ.

Trước đó, ngày 20/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 4056/UBND-KTTH về việc đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư. 

Ngày 2/1/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành trong quản lý cụm công nghiệp ở các địa phương; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý sau giấy phép đầu tư đối với dự án.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 cụm công nghiệp ở Bắc Giang chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung