hệ thống xử lý nước thải tập trung

Tái sử dụng nước thải ở Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn
Đến thời điểm này, các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản đã, đang xây dựng hệ thống xử lý nước tập trung, có thiết bị, công nghệ để xử lý đạt quy chuẩn của Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT). Tuy nhiên, phần lớn nước thải sau xử lý đều xả ra sông, suối mà rất ít tái sử dụng.