Sở Công Thương

21 tỉnh, thành phố phía Bắc ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường tiết kiệm điện
Tính đến chiều ngày 23/5, 21/27 tỉnh, thành phía Bắc đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường tiết kiệm điện tại địa phương trong mùa khô và cả năm 2023.