hộ đê

Thanh Hóa: Tập huấn kỹ thuật hộ đê và phòng chống thiên tai
Ngày 1/7, tại TP Thanh Hóa, Tổng cục Phòng chống thiên tai (PCTT) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Tập huấn Kỹ thuật hộ đê, PCTT cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2022.