Hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội công nhận Khu vực hồ Hoàn Kiếm là di tích cấp Thành phố
UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 5526/QĐ-UBND về việc công nhận Khu di tích cấp thành phố đối với khu du lịch khu vực hồ Hoàn Kiếm, vùng phụ cận và khu phố cổ Hà Nội.