học sinh tiểu

Học sinh tiểu học ở TP.HCM bắt đầu vào lớp từ 7h30 sáng
Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức các hoạt động đầu năm học mới 2023-2024. Theo đó, Sở quy định thời gian vào học tiết đầu tiên buổi sáng với học sinh tiểu học trên địa bàn là từ 7 giờ 30 phút và không trễ hơn 7 giờ 45 phút.