học sinh trở lại trường

Kon Tum: Khắc phục thiệt hại do bão số 4, ổn định đời sống nhân dân
Các địa phương trong tỉnh Kon Tum đang khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra để sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.