Hội An

Thương cảng Hội An và Hệ thống cảng Nam Trung bộ: Tiềm năng và vị thế
Sáng 25/11, tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Thương cảng Hội An và Hệ thống cảng Nam Trung bộ: Tiềm năng, vị thế và các mối giao lưu vùng, liên vùng”.