Hội An (Quảng Nam) thành lập Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Moitruong.net.vn

– Ngày 21/12, TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức Đại hội Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hội An lần thứ I, nhằm kết nối các startup trên địa bàn thành phố, theo phương châm “Hợp tác, sáng tạo, phát triển phụng sự dân tộc, hưng thịnh quốc gia”.

Theo đó, Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hội An được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, xây dựng phong trào khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hướng đến xây dựng địa phương khởi nghiệp, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ đầu tiên này, Hội đặt mục tiêu là nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho CBCNV trên địa bàn thành phố. Hình thành phong trào và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên tại các trường cao đẳng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chú trọng hình thành cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND TP. Hội An phát biểu tại Đại hội

Đồng thời thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành ý tưởng và xây dựng ý tưởng thành doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Thành lập và đầu tư xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn thành phố. Hình thành và phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, kết nối các nhà đầu tư, các Quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn thành phố.

Khu trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hội An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 thành viên; Ban Thường trực Hội gồm 05 thành viên; Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên; tổng số hội viên tham gia Hội là 36 thành viên. Chủ tịch Hội là ông Lê Ngọc Thuận, giám đốc Công ty tổ chức sự kiện, lễ hội An Bàng.

Đức Biền