Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”
Moitruong.net.vn – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thông điệp nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.