Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam ủng hộ nỗ lực ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối
Việt Nam đề nghị tiếp tục thúc đẩy nghị sự về biến đổi khí hậu và cho biết Hội đồng Bảo an cần đưa phân tích rủi ro về biến đổi khí hậu vào chức năng, nhiệm vụ của các phái bộ gìn giữ hòa bình và phái bộ chính trị đặc biệt.