Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Người dân ở Dải Gaza đang thiếu nước sạch trầm trọng
Giám đốc điều hành của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình hình khan hiếm nước tại Dải Gaza.