Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

“Tấm lưới xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường
Với thông điệp mỗi tấm lưới ra khơi mang niềm tin và trách nhiệm, gom rác thải trong hành trình hướng đến bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên biển đảo quê hương, sự kiện “Tấm lưới xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.