hội nghị tổng kết

Bộ Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày mai (30-6), Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Đây là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay của Đảng, với hơn 4.100 điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội trường Ban chấp hành Trung ương Đảng.