Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: Luôn đồng hành cùng các Bộ, Ngành truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, nước sạch và biến đổi khí hậu

Thu Hà|04/02/2019 00:30

– Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đã thực sự trở thành vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại, đồng thời cũng là vấn đề cấp thiết của nước ta. Nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan đến mọi người, mọi ngành, mọi vùng miền, nhất là sự phát triển bền vững của đất nước và đòi hỏi sự nỗ lực của các Bộ ngành, chính quyền địa phương và nhận thức của người dân.

>>> Đảng, Bác Hồ và Mùa xuân của dân tộc

Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Những năm qua, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã luôn phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức về nước sạch và bảo vệ môi trường. Qua đó ý thức và hành vi ứng xử của người dân đã được thay đổi rõ rệt. Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam TS. Hồ Ngọc Hải đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống về những kết quả đạt được trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.

PV: Thưa Chủ tịch, năm 2018 với định hướng “Nước sạch đến với mọi nhà, biến chất thải thành tài nguyên, cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu”. Vậy xin Chủ tịch hãy cho biết những hoạt động cũng như những thành tựu năm 2018 Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đạt được?

Chủ tịch Hồ Ngọc Hải: Với vai trò là tổ chức xã hội – nghề nghiệp dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), trong năm 2018 vừa qua, Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam (Hội NS&MT Việt Nam) đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của MTTQVN. Tập hợp rộng rãi các cá nhân và tổ chức, tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực nhằm góp phần thực hiện xã hội hóa trong việc đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững đất nước.

Trong năm 2018, với định hướng “Nước sạch đến với mọi nhà, biến chất thải thành tài nguyên, cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu”, Hội đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ban ngành của các tỉnh tổ chức thành công lớp tập huấn đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, về truyền thông thay đổi hành vi, hình thành thói quen, tập quán thân thiện với môi trường”. Đối tượng tham gia hội thảo – đào tạo là cán bộ lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội cấp cơ sở và các cộng tác viên truyền thông.

Cũng trong năm 2018, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ Tư vấn kỹ thuật về truyền thông thay đổi hành vi và tiếp thị vệ sinh cho Dự án vệ sinh môi trường nhằm chuyển đổi tập quán “cầu tiêu ao cá” sang sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trong cộng đồng dân cư. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và Dự án đã thu được kết quả bước đầu đáng khích lệ.

PV: Năm 2018 được coi là năm dấu mốc với Tạp chí Môi trường và Cuộc sống khi Tạp chí vừa tròn 10 tuổi. Không những vậy, năm 2018 còn được coi là năm trưởng thành của Tạp chí khi mở 2 văn phòng đại diện tại 2 khu vực là Nam Trung Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch đánh giá như thế nào về các kết quả đó?

Chủ tịch Hồ Ngọc Hải: Năm 2018 được coi là năm dấu mốc với Tạp chí Môi trường và Cuộc sống khi Tạp chí vừa tròn 10 tuổi. Dấu mốc này đánh giá sự trưởng thành về chất cũng như về lượng của Tạp chí. Bằng chứng là sau mỗi bài viết, bài phản ánh là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để điều tra, xác minh thông tin tạp chí phản ánh. Không những vậy, những tin, bài được đăng tải trên Tạp chí điện tử đã cập nhật, thường xuyên về hoạt động cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong các cộng đồng dân cư.

Sau thành công của cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” 2017 – Chủ đề “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”, Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức phát động cuộc thi tiếp theo với nội dung “Hạn hán và xâm nhập mặn” để nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về biến đổi khí hậu. Cuộc thi đã lôi cuốn đông đảo lực lượng sinh viên tích cực tham gia.

Năm 2018 Tạp chí Môi trường và Cuộc sống còn có bước trưởng thành mới, khi khai trương thành công 2 văn phòng đại diện tại 2 khu vực là Nam Trung Bộ và TP. Hồ Chí Minh với mục đích thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về nước sạch, môi trường và biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố Khu vực Nam Trung Bộ và TP. Hồ Chí Minh tới độc giả trên cả nước.

PV: Để tiếp tục phát huy được những thành tựu trong năm 2018, xin Chủ tịch cho biết kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội cũng như những chỉ đạo đối với Tạp chí Môi trường và Cuộc sống?

Chủ tịch Hồ Ngọc Hải: Hội NS&MT Việt Nam là tập hợp các tổ chức và cá nhân nhằm phát huy mọi nguồn lực góp phần bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Trong năm 2019, Hội cần triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực để góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng tư vấn và phản biện xã hội trong lĩnh vực nước sạch và môi trường.

Thứ hai, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội NS&MT Việt Nam ở Trung ương và các địa phương. Kết nạp thêm các hội viên là những cơ sở và trung tâm chuyên ngành xử lý chất thải và cải thiện môi trường.

Thứ ba, tích cực tìm kiếm khai thác các nguồn lực đảm bảo cho hoạt động và sự phát triển bền vững của Hội NS&MT Việt Nam ở Trung ương và các địa phương trong điều kiện mới.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện 3 định hướng hoạt động trọng tâm: “Nước sạch đến với mọi nhà, biến chất thải thành tài nguyên, cùng cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Thứ năm, tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của Hội NS&MT Việt Nam. Để phát huy sáng kiến và trí tuệ tập thể thúc đẩy các hoạt động của Hội và sự đóng góp xây dựng Hội của các thành viên.

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống là cơ quan truyền thông của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào việc quán triệt những nhiệm vụ nói trên của Hội tới các Hội viên. Tạp chí cần có kế hoạch cụ thể để xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và phát triển đội ngũ cộng tác viên thực hiện tốt hơn việc phát hiện, nêu gương người tốt việc tốt đồng thời phát hiện phê phán các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực “Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Duy trì hoạt động của Tạp chí, xuất bản đều 01 kỳ/tháng và nâng cao chất lượng hiệu quả của Tạp chí điện tử – Moitruong.net.vn. Tiếp tục phản ánh ý kiến của nhân dân về những cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị tại các địa phương hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ là cầu nối giữa Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam với hội viên và bạn đọc.

Nhân dịp năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Trung ương Hội NS&MT Việt Nam, xin chúc toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đang hoạt động trên mọi miền Tổ quốc một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hồ Ngọc Hải, chúc Hội NS&MT Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019!

Thu Hà


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: Luôn đồng hành cùng các Bộ, Ngành truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, nước sạch và biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO