huyện Châu Thành

Nông dân Sóc Trăng chủ động xuống giống lúa Đông - Xuân ứng phó hạn, mặn
Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xuống lúa Đông - Xuân (2023 - 2024) hơn 79.000/171.000ha theo kế hoạch. So với năm trước, năm nay vụ lúa Đông - Xuân xuống giống sớm từ 20 - 30 ngày. Việc này nhằm chủ động ứng phó với hạn, mặn.