[Infographic] 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát COVID-19

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở 6 nguyên tắc chính.

Theo báo Chính phủ