dịch bệnh Covid 19

Quảng Ninh phấn đấu thu hút trên 10 triệu lượt du khách trong năm 2022
Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chương trình mở cửa, phục hồi, phấn đấu trong năm 2022 thu hút trên 10 triệu lượt khách du lịch.