[Infographic] Bộ Y tế hướng dẫn 5 cách phòng ngừa dịch bệnh dịp giáp tết

Moitruong.net.vn

– Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như sau:

Theo Phapluat