[Infographic] Các thiết bị bức xạ nhiều nhất trong nhà bạn

Moitruong.net.vn

– Với mắt thường, con người sẽ khó cảm nhận được ngay sự hiện diện của trường điện từ. Vì thế, sẽ khó để lường trước được sự nguy hiểm của chúng.

Theo VTV