sức khoẻ

Không khí ở Hà Nội đứng thứ tư thế giới về mức độ ô nhiễm
Hệ thống quan trắc không khí của Hà Nội trưa nay phủ màu cam (hiển thị AQI mức 101-150), thể hiện chất lượng không khí (AQI) ở mức kém, xếp thứ tư thế giới về mức độ ô nhiễm.