sức khoẻ

TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm
Sáng 19/9, tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X đã biểu quyết thông qua việc thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc UBND Thành phố với mô hình thí điểm kết hợp lực lượng từ 3 Sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.