[Infographic] Các Ủy viên Trung ương Đảng được điều động, luân chuyển năm 2020

Moitruong.net.vn

– Năm 2020, Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển 19 Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Theo TTXVN