[Infographic] Đột phá trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Moitruong.net.vn

– Năm 2019 ghi nhận thời điểm phát triển vượt bậc của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, với tổng số người tham gia đã đạt 551 nghìn người. Con số này giúp về đích sớm trước hai năm trong mục tiêu được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW giao.

Theo Nhandan