[Infographic] Dự thảo quy chế quản lý hoạt động xe taxi tại Hà Nội

Moitruong.net.vn

– Dự thảo quy chế quản lý hoạt động xe taxi tại Hà Nội quy định áp dụng 5 màu sơn chung đối với xe taxi trên địa bàn Hà Nội nhằm giúp người dân dễ dàng nhận biết với taxi ngoại tỉnh và taxi “dù.”

Theo Vietnam+