[Infographic] Hà Nội có hơn 30.000 phương tiện đăng ký mới mỗi tháng

Moitruong.net.vn

– Hơn 6,6 triệu phương tiện đang lưu hành và hơn 30 nghìn đăng ký mới mỗi tháng, Hà Nội có tốc độ phát triển phương tiện cá nhân cao nhất Việt Nam.

Theo Vnexpress