[Infographic] Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ASEAN

Moitruong.net.vn

– Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28/7/1995 đến nay, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực này.

Theo TTXVN