[Infographic] Việt Nam phấn đấu vào top đầu ASEAN về chính phủ điện tử

Moitruong.net.vn

– Việt Nam phấn đấu tăng 10-15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử, vào top 4 nước dẫn đầu ASEAN năm 2025. Đây là một trong những mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử.

Theo TTXVN