[Infographics] Các nước chi trả phí điều trị COVID-19 như thế nào?

Moitruong.net.vn

– Chính phủ Trung Quốc chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, trong khi Mỹ không thu phí xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm song phí điều trị là hơn 3.200 USD.

 

 

hính phủ Trung Quốc chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Nước này dành ngân sách 110,48 tỷ nhân dân tệ (15,6 tỷ USD) để trả chi phí điều trị, trợ cấp cho nhân viên y tế và mua sắm trang thiết bị y tế đối phó với COVID-19.

Trong khi đó, mỗi lần xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung Quốc có giá khoảng 53 USD, chi phí điều trị trung bình rơi vào 806 USD đối với thanh niên và 3.309 USD đối với người có tuổi.

Mỹ không thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các phòng thí nghiệm song việc điều trị tại các bệnh viện có thể tốn hơn 3.200 USD.

Chi phí cho mỗi lần xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Đức là khoảng 282 USD. Các công ty bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí nếu bác sỹ quyết định cho bệnh nhân xét nghiệm virus. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đề nghị bác sỹ cho xét nghiệm SARS-CoV-2, các công ty bảo hiểm sẽ không thanh toán chi phí.

Theo Vietnam+