SARS-CoV - 2

TP.HCM chủ động phòng và ứng phó với sự xuất hiện của biến thể XBB.1
Phòng biến thể XBB.1.5 xuất hiện, ngành Y tế kêu gọi người dân TP.HCM hãy cùng bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách đi tiêm vắc-xin.