[Infographics] Chính sách an sinh xã hội của TP. Hồ Chí Minh thời COVID-19

Moitruong.net.vn

– TP.HCM có các chính sách an sinh xã hội, chia sẻ và hỗ trợ đến nhiều nhóm người dân bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19, thông qua gói hỗ trợ 1.800 tỷ đồng.

Theo Vietnam+