[Infographics] Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hạn

Moitruong.net.vn

– Nhằm hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra, các địa phương cần triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

 

Theo TTXVN