[Infographics] Dân số và đặc trưng nhân khẩu học của đồng bào dân tộc thiểu số

Moitruong.net.vn

– Dân số của 53 dân tộc thiểu số có khoảng 14,1 triệu người, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước; quy mô tăng gần 1,9 triệu người trong 10 năm (2009-2019).

Theo TTXVN