[Infographics] Hành trình phát triển bền vững của Coca-Cola Việt Nam

Moitruong.net.vn

– Hơn 25 năm kinh doanh và phát triển tại Việt Nam, Coca-Cola luôn đặt những ưu tiên của Chính phủ cùng nhu cầu bức thiết của cộng đồng làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển bền vững.

Với hơn 25 năm kinh doanh và phát triển tại Việt Nam, Coca-Cola luôn đặt những ưu tiên của Chính phủ cùng các nhu cầu bức thiết của cộng đồng làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển bền vững, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho nền kinh tế – xã hội.

Quỳnh Anh