[Infographics] Phân tầng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19

Moitruong.net.vn

– Việc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 được thực hiện theo hệ thống phân tầng với mục tiêu chia nhóm nguy cơ của người bệnh và can thiệp điều trị cho người bệnh để phân bố nguồn lực phù hợp.

Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 thành 3 tầng.

Tầng thứ nhất sẽ quản lý ca nhiễm COVID-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng.

Tầng 2, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đều phải chuẩn bị sẵn sàng 40% giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Tầng 3, điều trị bệnh nhân nặng.

Theo Vietnam+