Infographics: Quý I/2020, lao động việc làm giảm do tác động của dịch bệnh COVID-19

Moitruong.net.vn

– Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2020 của Tổng cục Thống kê công bố đã nêu rõ tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 tới nhiều mặt, lĩnh vực của kinh tế – xã hội nước ta.

Đáng chú ý là tình hình lao động, việc làm sụt giảm mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây, thể hiện qua số liệu cụ thể dưới đây:

Theo ĐCS