[Infographics] Quy trình phòng chống COVID-19 với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày

Moitruong.net.vn

– Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày gồm nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao…

Theo VTV