[Infographics] Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo về phát triển bền vững

Moitruong.net.vn

– Theo báo cáo đánh giá lần thứ 4 về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Việt Nam ở vị trí 54, vượt 3 bậc so với 2018.

Theo TTXVN