Kế hoạch cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024

Minh Châu|11/01/2024 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tập đoàn EVN đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về công bố, triển khai kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3376/QĐ-BCT ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 và văn bản số 9263/BCT-ĐTĐL ngày 27/12/2023, Tập đoàn EVN đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về công bố, triển khai kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2024.

Đối với Trung tâm Điều độ Hệ thống độ Quốc gia (A0), công bố Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng theo phương án 2 tại Công văn số 7726/EVN-KH+KTSX cho chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để các đơn vị chủ động lập kế hoạch chuẩn bị dự phòng phù hợp cho sản xuất điện.

Trước ngày 10/3/2024, rà soát, cập nhật và báo cáo Tập đoàn để báo cáo Bộ Công Thương về Kế hoạch đảm bảo điện cho hệ thống điện quốc gia (bao gồm cả kế hoạch chuẩn bị nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện), đặc biệt là miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 với các kịch bản nhằm kiểm soát, ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, có dự phòng đảm bảo ứng phó với các tình huống cực đoan, sự cố, khó khăn xếp chồng.

dien-luc.jpg
Ảnh minh họa.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thực hiện các giải pháp về nguồn điện theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 457/TB-VPCP ngày 6/11/2023 và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong thời gian qua.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện cập nhật thường xuyên và bám sát tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện để có kế hoạch vận hành hồ chứa tối ưu và hiệu quả, tuân thủ quy định và các quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ, đảm bảo an ninh, an toàn cung cấp điện.

Rà soát phương án vận hành lưới điện 500-220-110kV; kiểm tra, rà soát lại chỉnh định sa thải tổ máy phát điện, các hệ thống sa thải đặc biệt trên toàn hệ thống điện, hệ thống rơ le sa thải phụ tải theo tần số thấp (F81) nhằm ứng phó với những sự cố nghiêm trọng trên lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Nam khi đang truyền tải cao.

Đối với khối phát điện thuộc Tập đoàn, tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin liên tục cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc về cập nhật nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất điện của toàn hệ thống.

Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố các thiết bị, khắc phục các khiếm khuyết, đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện, hạn chế tối đa các sự cố tổ máy.

Các công ty thủy điện chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chuẩn bị nước cho sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu phụ thuộc vào lượng nước xả từ các hồ; tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên nước theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 457/TB-VPCP ngày 06/11/2023.

Đối với các Tổng công ty Điện lực, chuẩn bị các phương án đảm bảo cung cấp điện cho các dịp nghỉ Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024 trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện sâu rộng, thực chất và tuyên truyền nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện.

Tăng cường nắm bắt diễn biến nhu cầu phụ tải trên địa bàn; dự báo chính xác nhu cầu phụ tải tháng tới và các tháng cao điểm mùa khô. Xây dựng các kịch bản cung ứng điện, bao gồm kịch bản nắng nóng kéo dài, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tăng cường ứng trực, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc vận hành hệ thống điện truyền tải; Đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải 500kV Bắc - Trung – Nam; Tập trung mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền để đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; Tăng cường công tác ứng trực, kiểm tra, rà soát lưới điện truyền tải nhằm kịp thời phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các bất thường thiết bị, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố hoặc phải tách thiết bị ra khỏi vận hành; rà soát đảm bảo sự làm việc bình thường của hệ thống rơ le bảo vệ, tự động của lưới điện truyền tải.

Theo dự tính của EVN, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 là 109,183 tỷ kWh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Video
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024