kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường trên kênh Ba Bò
Chủ tịch UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về tăng cường thực hiện Kế hoạch liên tỉnh số 4120/KHLT-UBND ngày 4/11/2022 giữa UBND TPHCM và UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường phối hợp kiểm soát ô nhiễm kênh Ba Bò và tuyến thoát nước lưu vực suối Nhum - suối Xuân Trường - suối Cái giai đoạn 2022 - 2025.