khỉ mặt đỏ

Cứu hộ thành công cá thể khỉ mặt đỏ
Moitruong.net.vn – Ngày 9/6, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn (Hòa Bình) phối hợp Hạt Kiểm lâm Cúc Phương tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ từ người dân và chuyển giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương.