khí quyển

Brazil xây dựng công trình bơm CO2 vào rừng Amazon
Chính phủ Brazil đang tiến hành xây dựng công trình bơm CO2 vào rừng Amazone để tìm hiểu về cách khu rừng nhiệt đới này phản ứng với biến đổi khí hậu.