khó khăn

TP.HCM đề xuất nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
Để tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phục hồi lành mạnh, UBND TPHCM đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương các giải pháp tháo gỡ về vốn, quy định pháp luật.