không gian mạng

Diễn đàn Báo chí Việt Nam, sôi nổi phiên thảo luận với chủ đề: “Đa dạng nguồn thu các cơ quan báo chí”
Nhận định chưa bao giờ nguồn thu bị tác động mạnh như bây giờ, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng "người làm kinh tế báo chí hiện tại không chỉ làm nội dung mà còn phải có kiến thức về thương mại điện tử, về quảng cáo, về xu thế nguồn thu, dòng tiền đi trên không gian mạng".