khu vực Châu Á

Bộ TN&MT đề xuất 7 quan điểm phát triển bền vững năng lượng tái tạo khu vực châu Á
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 7 quan điểm nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của khu vực châu Á.