khu vực miền núi

Thái Nguyên chủ động chống rét cho gia súc
Người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (đặc biệt là ở các khu vực miền núi, vùng cao) đã và đang chủ động tăng cường phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc bằng nhiều biện pháp.