kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Thái Nguyên tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 2639/UBND-CNNXD tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.