TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Minh Phúc|08/04/2024 16:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn TP.HCM giai đoạn năm 2024 - 2025.

Kế hoạch tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2024 - 2025 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, cụ thể hóa Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

kiem-soat-o-nhiem.jpg
Ảnh minh họa

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các địa phương, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố trong quản lý chất lượng môi trường không khí nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí xung, cảnh báo, dự báo chất lượng không khí nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải, giảm 85% ô nhiễm không khí tăng do hoạt động giao thông vận tải. Kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đảm bảo tối thiểu 97% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và 100% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp lớn, rất lớn theo quy định đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và kết nối truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Bên cạnh đó, kiểm soát hiệu quả bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, đảm bảo tối thiểu 90% công trình xây dựng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong thi công xây dựng công trình. Kiểm soát hiệu quả mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp, hướng tới không còn phát sinh các trường hợp đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch gây ô nhiễm không khí.

Cùng với đó, kiểm soát hiệu quả các nguồn khí thải phát sinh từ hoạt động dân sinh, hướng tới không còn phát sinh trường hợp đốt chất thải sinh hoạt hộ gia đình không đúng quy định gây ô nhiễm không khí. Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều nguồn thải; trong đó chú trọng quan trắc và xác định hiện trạng ô nhiễm bụi PM10 và PM 2.5.

Để thực hiện những mục tiêu trên, TP. Hồ Chí Minh đã đề ra một số giải pháp triển khai trong thời gian tới để phòng ngừa, giảm thiểu phát thải gây ô nhiễm không khí như: Tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải, kiểm soát hiệu quả ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận tải; Triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải, kiểm soát tốt ô nhiễm không khí từ các nguồn khí thải công nghiệp.

Đồng thời, Tp.HCM đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất công nghiệp, y tế và giao thông vận tải; Tăng cường công tác kiểm định khí thải đối với các phương tiện giao thông đường bộ, đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. TP.HCM chủ trương huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác.

Nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường không khí, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý chất lượng môi trường không khí và hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế phát sinh khí thải, bảo vệ môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện không khí bị ô nhiễm cũng là những giải pháp quan trọng để TP.HCM thực hiện mục tiêu kiểm soát ô nhiễm không khí.Về lâu dài, TP.HCM tiếp tục phát triển công viên và cây xanh công cộng, tăng cường mảng xanh tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, hộ gia đình trên địa bàn thành phố.

Các giải pháp về tài chính, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học cũng được đưa ra nhằm có được nguồn lực tốt để triển khai Kế hoạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí