Thái Nguyên tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Hoàng Anh|08/06/2023 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 2639/UBND-CNNXD tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025.

thai-nguyen.jpg
Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2607/UBND-CNNXD ngày 09/6/2021 trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Công văn số 3051/BTNMT-TCMT ngày 07/6/2021.

Đánh giá, theo dõi chất lượng môi trường không khí và công khai thông tin môi trường theo quy định; kịp thời có hình thức thông báo công khai và triển khai các biện pháp xử lý khi xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xử lý chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân tận thu, tái sử dụng hoặc áp dụng các giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không gây ô nhiễm môi trường không khí.

Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên tình trạng ô nhiễm bụi giao thông từ các hoạt động vận chuyển đất, đá, vật liệu, khoáng sản, chất thải, đặc biệt là tại các khu vực mỏ, khu vực thi công xây dựng chưa được giảm thiểu, chất lượng môi trường không khí tại các khu vực chịu tác động chưa được cải thiện và đang có dấu hiệu gia tăng ô nhiễm bụi (chưa phát hiện ô nhiễm khí độc hại). Chất lượng môi trường không khí tại khu vực ít chịu tác động từ các nguồn ô nhiễm còn khá tốt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí