Thái Nguyên: Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải tại các khu công nghiệp

An Nhiên|01/06/2023 17:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung; Đồng thời hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Trên địa bàn tỉnh có 4 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt tỉ lệ 57%) hiện mới có 3 khu đã lắp đặt quan trắc tự động và truyền dữ liệu, 1 khu chưa lắp đặt quan trắc tự động là Khu A của Khu công nghiệp Nam Phổ Yên.

Với các cụm công nghiệp, hiện toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới có 3/9 cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải (đạt 33%). Đặc biệt không có cụm công nghiệp nào hoàn thành lắp đặt quan trắc tự động.

quan-trac.png
Ảnh minh họa

Ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2675/BTNMT-KSONMT về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ngày 24/4/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 1812/UBND-CNNXD giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp thực hiện quy định hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường của khu, cụm công nghiệp theo Điều 51, Điều 52, Luật Bảo vệ môi trường, Điều 48, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Để khẩn trương thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 23/5/2023, trong chỉ đạo ngày 26/5/2023 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Sở Công Thương lập kế hoạch cụ thể triển khai đôn đốc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch tịch UBND tỉnh ngày 24/4/2023 để thực hiện quy định bảo vệ môi trường tại các khu, cụm nghiệp…

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Thủ trưởng các cơ quan nêu trên chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về kết quả công tác bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Cụ thể: Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện lắp đặt, truyền dữ liệu quan trắc nước thải tự động từ các khu công nghiệp (chưa hoàn thiện việc lắp đặt) về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đang hoạt động hoặc đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động của cụm công nghiệp theo đúng quy định, hoàn thành việc lắp đặt trước ngày 30/6/2023; kịp thời đề xuất, tham mưu báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn cuối cùng để hoàn thành lắp đặt quan trắc chất thải tự động (QTTĐ), liên tục là ngày 31/12/2024.

Trong khi đó, mục tiêu mà tỉnh Thái Nguyên đặt ra là đến năm 2025, 100% các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung; Đồng thời hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải tại các khu công nghiệp